Samsung EHS Split

System EHS Split składa się z agregatu zewnętrznego i modułu hydraulicznego, zainstalowanego wewnątrz budynku. Odległość między nimi może wynosić nawet 50 m - daje to duże możliwości instalacji i eliminuje odczucie hałasu pracującej sprężarki. Typoszereg składa się z 10 zestawów, o nominalnych mocach grzewczych 4,4-16 kW, w wersjach jedno- i trójfazowych.

Układ zapewnia zasilenie instalacji c.o. oraz przygotowanie c.w.u. Możliwe jest również chłodzenie latem, na przykład przy użyciu klimakonwektorów. Wbudowany w moduł hydrauliczny sterownik zapewnia łatwą, intuicyjną kontrolę systemu grzewczego. Moduły hydrauliczne wyposażone są również w grzałki elektryczne o mocach od 4 do 6 kW, które mogą pełnić funkcję pomocniczą przy niskiej temperaturze zewnętrznej.

box formularz