Seria powietrznych pomp ciepła

SAMSUNG ECO HEATING SYSTEM (EHS)

Mając na uwadze rosnące ceny paliw i emisję gazów cieplarnianych, firma Samsung oferuje inteligentne, energooszczędne urządzenia, pozwalające na ogrzewanie (C.O), przygotowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) oraz klimatyzację poszczególnych pomieszczeń. Eco Heating System (EHS) zapewnia wyjątkowy komfort i niskie koszty eksploatacji przez cały rok. Odpowiednio zaprojektowany układ pozwala na zużycie znacznie mniejszej ilości energii niż w przypadku konwencjonalnych systemów grzewczych, tym samym obniżając rachunki za prąd i redukując emisję dwutlenku węgla CO2. Powietrzne pompy ciepła firmy Samsung umożliwiają również pracę w trybie chłodzenia, zapewniając tym samym komfort termiczny w każdej porze roku.

Dzięki Samsung Eco Heating System korzystasz z energii odnawialnej, która zapewni ciepło Tobie i Twojej rodzinie. System EHS wymaga jedynie zasilania elektrycznego. Nie ma więc konieczności wykonania kosztownego przyłącza gazowego, bądź zakupu zbiornika, przeglądów kominiarskich czy wydzielania miejsca na opał.

Nowy typoszereg Samsung EHS (Eco Heating System) stawia na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiedniego komfortu - m.in. wszystkie agregaty zewnętrzne mają klasę energetyczną A++.

Pompy ciepła Samsung EHS charakteryzują się najwyższymi wartościami sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SCOP). Ulepszono system zachowania przy niskiej temperaturze zewnętrznej tak, by urządzenia mogły pracować także w trudniejszych warunkach klimatycznych w czasie mroźnej zimy:

  • nowe modele gwarantują zachowanie 90% nominalnej wydajności grzewczej przy temperaturze -10 stopni C;
  • urządzenia zaprojektowane są do pracy nawet do -25 stopni C

Zakres temperaturowy wody zasilającej instalację grzewczą sięga 55 stopni C i odpowiada dzisiejszym układom nisko i średniotemperaturowym. Często możliwe jest zastosowanie rozwiązania bez pomocniczego źródła ciepła.

Dodatkową zaletą pomp ciepła Samsung EHS jest możliwość kontrolowania systemu przy pomocy aplikacji na smartfona, umożliwiającej zarządzanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca.

CZYM JEST POMPA CIEPŁA i JAK TO DZIAŁA?

Pompa ciepła A/W (powietrze/woda) jest wysokosprawnym źródłem ciepła wykorzystującym energię zawartą w powietrzu atmosferycznym do ogrzewania pomieszczeń (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU). Stanowi ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla kotłów węglowych, gazowych, olejowych czy piecyków elektrycznych.

Pompa ciepła pozyskuje energię cieplną na niskim poziomie temperaturowym (powietrze zewnętrzne o temp. nawet -25 stopni C) i z pomocą sprężarki przekazuje ją na poziom temperatury, który odczuwany jest przez człowieka jako ciepło. Pompa ciepła EHS Samsung pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Oznacza to, iż wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania wynosi ponad 500%!

box formularz