zubadan

Zubadan Inverter

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy -15 °C. Nawet przy -28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Wysokie temperatury zasilania rzędu 60 °C sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyjne wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami. W związku z tym Zubadan jest najlepszym wyborem w przypadku modernizacji. Bez względu na to, jakie warunki stawia budynek, urządzenia Zubadan Inverter będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym.

Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zoptymalizowaną funkcję odmrażania, która zapewnia najwyższą niezawodność. Funkcja ta regulowana jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu rozmrażania.

Odstępy między procesami rozmrażania można zatem wydłużyć do 150 minut, a czas trwania takiego jednego procesu jest o 50% krótszy w porównaniu z typowymi urządzeniami.

zubadan1

 

Pompy ciepła Mitsubishi Zubadan typu split dzielą się na:

Zubadan2
Pompy ciepła z modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU (grzanie, grzanie/chłodzenie)
Zubadan3
Pompa ciepła z modułem wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem CWU (grzanie, grzanie/chłodzenie)

Informacje na temat rodzaju systemu, typu obudowy, jego mocy, czy generacji urządzenia pompy ciepła typu ECODAN jest zawarta w jego nazwie. 

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Moduł bez zasobnika

 

Moduł wewnętrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU

Moduł z zasobnikiem

 

Jednostka zewnętrzna Ecodan

Jednostka zewnętrzna

 

Opis Zubadan Inverter z modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika CWU (grzanie, grzanie/chłodzenie) oraz z wbudowanym zasobnikiem CWU (grzanie, grzanie/chłodzenie)

Pompa ciepła powietrze-woda o konstrukcji split z funkcjami ogrzewania, chłodzenia (zależnie od wariantu urządzenia) i przygotowania CWU w systemie o niewielkich wymiarach. Optymalnie do siebie dobrane urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne z certyfikatem SG-Ready i najwyższą klasą efektywności A++ wg ErP. Znakomicie sprawdzają się jako proste systemy w nowych i modernizowanych budynkach. Możliwość współpracy z systemami fotowoltaiki.

Właściwość / cecha / wyposażenie Sprężarka z regulacją mocy (inwerterowa) i opatentowaną technologią Zubadan. Wtrysk - Flash Injection. Adaptacyjne sterowanie wentylatorami osiowymi i nowatorska konstrukcja wentylatora Wbudowany regulator pomp ciepła FTC5, interfejs wymiany danych, karta pamięci SD, wysokowydajna pompa, grzałka elektryczna, czujnik natężenia przepływu, zawór bezpieczeństwa, manometr i odpowietrznik. Zasobnik CWU 200 l (stal szlachetna), zawór przełączający CWU, płytowy wymiennik ciepła, blok zaworów bezpieczeństwa i pompa ładowania zasobnika. 2 obiegi grzewcze regulowane oddzielnie (z mieszaczem lub bez mieszacza), współpraca z biwalentnym źródłem ciepła. Regulowane parametry: temperatura zasilania, charakterystyka cieplna lub temperatura wnętrza (automatyczna adaptacja) do wyboru. Wariant urządzenia z funkcją chłodzenia: Zakres zastosowania trybu chłodzenia przy temperaturze zew. od 10 °C do 46 °C.

Wnętrze urządzenia
wewnętrznego

Wnętrze urządzenia wewnętrznego

Wnętrze hydroboxu
z zasobnikiem CWU

Wnętrze hydroboxu z zasobnikiem CWU

box formularz